Opdrachtgevers


Gemeente Hengelo

Diverse tijdelijke verkeersafzettingen en omleidingen in en om Hengelo

Gemeente Enschede

Diverse tijdelijke verkeersafzettingen en omleidingen in en om Enschede
In opdracht van Stadspromotie Enschede diverse tijdelijke verkeersafzettingen en omleidingen in en om Enschede tijdens evenementen

Rijkswaterstaat

Verzorgen van verkeersmaatregelen tijdens Duitse feestdagen op rijksweg A1 en A35
Verzorgen van verkeersmaatregelen tijdens politie controles

Cofely

Verzorgen van verkeersmaatregelen bijonderhoud en reparatie van wegsignaleringen camera’s bij installaties op rijkswegen in Noord-/Oost Nederland en Brabant

Traffic Service Nederland

Verzorgen van verkeersmaatregelen bij calamiteiten betreffende kabel- en leidingstoringswerkzaamheden nutsbedrijven Oost Nederland

De Jong beesd

Verzorgen van o.a. verkeersmaatregelen bij calamiteiten op provinciale wegen t.b.v. Provincie Overijssel

NTP

Diverse tijdelijke verkeersafzettingen en omleidingen t.b.v. werkzaamheden

Heijmans HTI

Verzorgen van diverse tijdelijke verkeersafzettingen t.b.v werkzaamheden aan wegwijzer bebording

Heijmans Wegenbouw

Verzorgen van verkeersmaatregelen en alle bijkomende werkzaamheden t.b.v calamiteiten op alle rijkswegen in Oost Nederland

Deltabloc

Verzorgen en plaatsen betonbarrier elementen in geheel Nederland

Olde Kalter Verkeer


074 - 24 35 548