Botsabsorbers


Botsabsorbers

Olde Kalter heeft een diverse vrachtauto’s welke zijn uitgerust met botsabsorbers, crash cushion 70 en 100 km kussens.

Deze kunnen worden ingezet op rijks- en provinciale wegen tijdens calamiteiten en werkvak beveiliging, dit ter bescherming van de wegwerkers en andere aanwezigen in het werkvak of bij calimiteiten. Deze zijn snel inzetbaar en duidelijk op grote afstand. De bots kussens voldoen allen aan de NCHRP 350 en richtlijnen conform CROW. Deze voertuigen zijn tevens uitgerust met afzetkegels, andrea-strips en Mobilight op het voertuig.

Onze botsers zijn tevens uitgevoerd met trekhaak, waardoor ook een aanhangwagen of waarschuwingskar kan worden meegenomen. Hierdoor kunnen deze voertuigen allround worden ingezet.

Olde Kalter Verkeer


074 - 24 35 548