Barriers


Barriers

Olde Kalter heeft een nauwe samenwerking met Delta Bloc Nederland. Hiervoor kunnen wij tevens barriers aanbieden in ons verkeerspakket.

Tijdelijke veiligheidsafbakeningen worden meestal gebruikt voor bouwplaatsen. Zij bieden echter ook een uitstekende oplossing op locaties waar zeer weinig ruimte beschikbaar is zoals randwegen, industrieterreinen en binnenstedelijke gebieden.

Voornaamste eigenschappen:

  • Zeer snelle installatie
  • Geringe systeembreedte
  • Snelle omzetting tijdens de verschillende bouwfases
  • Hoge veiligheid voor inzittenden
  • Weinig of geen voertuigschade bij kleine aanrijdingen
  • Snelle vervanging na zware aanrijding
  • Grote verhuurvoorraad DB 65 direct beschikbaar
  • Hergebruik van de elementen mogelijk

Olde Kalter Verkeer


074 - 24 35 548